• Chương trình

  Chương trình "TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 15 NĂM MÙA HÈ XANH"

  Công ty Ngôi sao xanh thông báo Chương trình "TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 15 NĂM MÙA HÈ XANH"

 • Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

  Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018 như sau: Chi tiết

 • Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

  Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin về việc VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

  Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị như sau: Chi tiết

 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

  Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông báo Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kèm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Chi tiết

 • Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

  Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP như sau: Chi tiết

 • VGR lên sàn UPCOM.

  VGR lên sàn UPCOM.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin về việc VGR lên sàn UPCOM như sau: Chi tiết

 • Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

  Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

  Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP như sau: Chi tiết

TIN NỔI BẬT

 • Chương trình

  Chương trình "TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 15 NĂM MÙA HÈ XANH"

 • Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

  Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

 • Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

  Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

 • Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

  Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

TIN CÔNG TY

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN NGÔI SAO XANH

  Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  Tel: 0225.3836.024 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright gslines.com.vn