TIN NỔI BẬT

 • Chương trình

  Chương trình "TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 15 NĂM MÙA HÈ XANH"

 • Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

  Báo cáo tài chính quý III năm 2018.

 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

 • Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

  Công bố thông tin v/v VGR ký hợp đồng với KPMG để thực hiện dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

 • Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

  Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị.

TIN CÔNG TY

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN NGÔI SAO XANH

  Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  Tel: 0225.3836.024 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705 * Fax: (84-225) 3836 104

Copyright gslines.com.vn